De Kenedi Foundation is meer dan twintig jaar geleden opgericht. Het is een
gevestigde NGO gevestigd in de stad Korce in Oost - Albanië en
biedt hulp aan armen, mishandelden en hulpelozen.

Via een aantal verschillende projecten helpt de organisatie kwetsbare groepen
waaronder gehandicapten, ouderen en kinderen.